Adatbázis: Információk tárolására, keresésére és megjelenítésére szolgáló számítógépes adatállomány.

Alcím: A főcímet követő, azt kiegészítő, vagy a dokumentum tartalmát és műfaját közelebbről meghatározó szó vagy mondat.

Animáció: Megelevenítés. A háromdimenziós grafika, a modellezés és számos egyéb képi technológia hagyományosnak tekinthető eszköze. A statikus képek egymás utáni megjelenítéséből adódó mozgás illúziója. Az animáció jellemzője a másodpercenként megjelenített képek száma.

Áttördelés: A már egyszer betördelt szöveg újbóli betördelése.

Auditálás: Független harmadik fél által végzett hitelesítő tevékenység egy honlap internetes aktivitásával vagy az internetes aktivitást mérő belső rendszerével, szabályaival kapcsolatban. Tanúsító szervezetek: MATESZ, Medián, AGB.

Banner: Hagyományos reklámeszköz. A weboldalba ágyazott négyszögletes alakú hirdetési információkat tartalmazó animáció vagy grafika.

Betűfajta: Egy-egy betűtípus módosított alakjai. Formájuk szerint: antikva (álló), kurzív (dőlt), kurrens (kisbetű), verzál (nagybetű), kiskapitális (a kisbetűk méretével azonos nagybetűk). Vastagságuk szerint léteznek normál, félkövér és kövér betűfajták. Szélességük szerint megkülönböztetünk keskeny, normál, széles és egészen széles betűt.

Brief/Briefing: Egy reklámkampány specifikációját tartalmazó dokumentum, melyben a reklám célját, a rendelkezésre álló költségvetést, a reklámeszközöket, a célcsoportot valamint a kampány időtartamát határozzák meg.

CMYK: Négyszínnyomás. A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, K).

Copyright: A szerzői jog védelmére nemzetközileg használt kifejezés. ©

DPI (dot per inch = pont per hüvelyk): A képminőség mértékegysége a nyomtatásnál: az 1 hüvelyknyi területre eső pontok száma. Minél több pont van egységnyi területen (azaz minél nagyobb a képfelbontás), annál jobb minőségű a kép. Az elvárható felbontás: 300–600 DPI.

Egyedi felhasználó (unique user): Olyan látogató, aki meghatározott időn belül (kb. 30 perc) többször is megfordul egy adott honlapon. A látogatók számát az adott honlapon az egyedi felhasználók által generált többszöri megtekintéstől megszűrve számítják.

Elektronikus dokumentum: Számítógéppel kezelhető, digitálisan kódolt dokumentum.

Felhasználó (user): Olyan személy/cég, aki/ami valamely internetes szolgáltatást vesz igénybe. A jogosultsághoz általában felhasználói név (username) és jelszó (password) is szükséges.

Forgató: Kivitelezési útmutató a nyomdának, mely az oldalpárok végleges tartalmát és szerkezetét mutatja.

Frissítés: Elektronikus dokumentumok karbantartása, illetve bővítése újabb adatokkal.

Honorárium: Szerzői, szerkesztői tiszteletdíj, melyet adott mű leadásakor vagy annak megjelenésekor fizet a megrendelő.

Impresszum: A nyomtatott kiadványban vagy az internetes oldalon elkülönített rész, ahol a kiadó, a nyomda vagy a honlap készítőinek, tulajdonosainak főbb adatai szerepelnek.

Imprimálás: Amikor az arra felhatalmazott személy (szerkesztő, főszerkesztő, szerző stb.) a nyomdába adandó utolsó korrektúralevonatot kézjegyével, nyomható megjegyzéssel és dátummal látja el.

Irodalomjegyzék: Egy mű elkészítése során felhasznált munkák jegyzéke.

ISSN (International Standard Serial Number): Az időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosítószáma.

Karakter: A számítógépes szedésben egy betű, számjegy képi jele.

Képformátum: A digitális kép adatállományának kiterjesztése (pl. PDF). Megválasztása attól függ, hogy milyen képfeldolgozási műveletet kívánunk elvégezni. A különböző műveletekre – képnézegetés, tömörítés, képszerkesztés stb. – más-más programok képesek.

Korrektor: Az a kiadói vagy nyomdai munkatárs, aki a korrektúralevonaton a hibákat jelzi.

Layout: Tördelési útmutató. Tartalmazza az alapszíneket, a választott betű típusát, az oldalszámok elhelyezését, a kiemelések módját, a beosztás és behúzás mértékét, valamint az ábrák, képek és illusztrációk elhelyezési módját. Honlapok esetében ugyanez érvényes oldalszámok és behúzások nélkül.

Látogató: Egy adott honlapra érkező személy. A látogatók száma képezheti a forgalmi adatok számításának alapját.

Link (URL): Internet-cím, ami egy dokumentum (kép, file, program) pontos helyét határozza meg. Rákattintva, vagy a böngészőprogram címsorába beírva az internet egy meghatározott pontjára jutunk.

Nyomdai hiba: A könyv előállítása során keletkezett minőségrontó hibák.

Nyomdai ív: A terjedelemszámítás egysége, 16 nyomtatott oldal a kiadvány formátumától függetlenül.

Oldalnézet (page view): A honlap forgalmának mérésére használt fogalom, általában a honlap valamennyi elemének (kép, szöveg) megtekintését, azaz az egész oldal letöltését értik alatta. A kereteket (frame) tartalmazó honlapok esetében valamennyi keret letöltését jelenti.

Portál: Egzakt fogalom nem alakult ki a portál kifejezésre az internetes szakzsargonban. Többnyire a nagyméretű, felhasználók számára kiindulópontként, kezdőoldalként szolgáló honlapokat nevezik portálnak. A portáloknak többféle típusa létezik: horizontális portál, vertikális portál, vállalati portál belső használatra (intranet).

PR-cikk: Hirdetési célú cikk. A szponzorálásnak azt a fajtáját jelenti, amikor az adott szervezet terméke, szolgáltatása egy újságcikkben, vagy tudományos írásban jelenik meg.

Proof: Próbanyomat a színhelyesség ellenőrzésére.

Szerkesztés: Adott kézirat okszerű elrendezése és terminológiai egységesítése, a logikai hibák kiszűrése, a hivatkozások korrektségének ellenőrzése valamint a stiláris hibák kijavítása.

Szerver (kiszolgáló): Azon programokat (és számítógépeket) nevezzük szervernek, amelyek valamilyen szolgáltatást nyújtanak más programok (például böngészők) számára. A leggyakrabban a következő szerver-típusokkal találkozunk (az összes alábbi szervertípus üzemelhet ugyanazon a számítógépen egyszerre):

 1. webszerver (www server, HTTP server)
  Tárolja, és a böngésző programok kérésére elküldi a különböző weboldalakat és kiegészítőiket a távoli (kliens) számítógépre, ügyelve az útközben elveszett adatcsomagok újra elküldésére, és még sok egyébre.
 2. e-mail-szerver (mail server)
  Tárolja (bizonyos esetekben továbbküldi) a beérkező e-mail-eket, és a jogosultságok ellenőrzése után lehetővé teszi a felhasználó számára saját leveleinek letöltését és elolvasását.
 3. FTP-szerver
  Különböző file-ok (szövegek, képek, programok stb.) letöltését teszi lehetővé.
 4. domain-szerver (nameserver)
  A különböző domain-neveket összeköti azzal a webszerverrel, amelyiken a domain-névhez tartozó weblap található.

Tipográfia: Egy kiadvány megtervezésének, a felhasznált eszközök kiválasztásának tudománya és művészete. A tipográfia jelenti továbbá a könyv tervezésében és szedésében alkalmazott eszközök összességét.

Tördelés: Oldalkialakítás a szövegtömbök, az ábrák, a táblázatok stb. elrendezésével a szedéstükörnek megfelelően.